Blod & serum

Våra djurblodsprodukter levereras i både flaskor och påsar för bekväm aseptisk tillsats till odlingsmedier. Plasmaprodukter kan fraktioneras efter tillsats av antikoagulationsmedel såsom: Citrat, Alsevers, Natriumoxalat, Heparin eller EDTA. Alla våra djursblodprodukter skördas från stressfria donatordjur och är fria från mikrobiella hämmare.

Den vanligaste användningen av blod är för tillverkning av blodagarplattor genom mediaberedning från torrsubstrat (Columbia Blood Agar base). Efter det smälta mediet kylts till 42°C tillsätts färskt häst eller fårblod i en 5 eller 7 procentig koncentration innan upphällning i petriskålar.

Rulla till toppen