Serumfria stamcell medium

Forskning och utveckling inom området stamcellsbiologi har gått enormt framåt under det senaste decenniet. Idag används vissa celltyper i kliniska studier eller tillämpningar och flera fler är nära att användas i cellterapi. En viktig aspekt för varje tillämpning av stam- och progenitorceller hos patienter är isoleringen och expansionen av dessa celler under definierade förhållanden. För detta ändamål är närvaron av FBS i sådana cellkulturer oönskad. PAN-Biotech erbjuder ett komplett utbud av serumfria medier för stam- och progenitorceller för de viktigaste forsknings- och utvecklingsområdena. Vissa av dessa stamcellsmedier är fria från animaliska komponenter, vilket möjliggör odling av celler under förhållanden nära klinisk tillämpning.

Storlek

Scroll to Top