Dataskyddspolicy

Vilken information vi samlar in och varför

Vi samlar främst in din information för att kunna fullfölja de avtal och tjänster som vi erbjuder. För att kunna skicka information beträffande beställningar, fakturor och övrig produkt/företagsinformation som kan vara av intresse. Utöver det behandlar vi vissa av dina uppgifter för att marknadsföra varor som vi tror du är intresserad av.

Information som du lämnar till oss

  • När du skapar ett användarkonto under ”Min sida” på www.labfab.se med namn, adress, e-post och telefonnummer.
  • När du tecknar ett avtal eller skickar en beställning.
  • När du är i kontakt med oss. Kommunikation med kundtjänst gällande till exempel förfrågningar, reklamationer och uppföljningar på beställningar och avtal.

Varför och hur länge vi behandlar din information

För att vi ska kunna leverera varor till dig, eller för att följa upp ett kundservice ärende, så innebär det att vi behöver behandla ett antal uppgifter om dig. Här nedan beskriver vi de övergripande syftena, på vilken grund vi behandlar uppgifterna och hur länge vi sparar informationen.

Ditt användarkonto på www.labfab.se samt orderhistorik. – Samtycke – Tills du väljer att ta bort din profil

Nyhetsbrev och riktade utskick – Berättigat intresse – Tills du drar tillbaka till samtycke

Administrera beställningar och leverera varor samt kundservice – Avtal med den registrerade – Tills du drar tillbaka ditt samtycke

Dina rättigheter

Eftersom vi behandlar din information så är det också viktigt att du känner till vilka rättigheter du har som kund. Här nedan hittar du information om vilka rättigheter du har och hur de förhåller sig till hur vi behandlar den.

  • Rätt till registerutdrag – Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har lagrade om dig. Skicka begäran om registerutdrag till labfab@labfab.se
  • Rätt till rättelse – Om vi har felaktig eller ej komplett information om dig så har du rätt att när som helst begära att vi korrigerar den.
  • Rätt till radering – Du har rätt att begära att vi raderar information om dig som vi behandlar med ditt samtycke, om du väljer att dra tillbaka ditt samtycke så har du också rätt att begära att den informationen raderas. Du kan också begära att vi begränsar er behandling. För att radera eller begränsa den information vi behandlar om dig kan du vända dig till oss på labfab@labfab.se. Vi kommer däremot behålla vissa uppgifter under den tid som vi är rättsligt skyldiga till.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att begära att vi skickar din data till en annan organisation, eller att få ut den själv. Du kan skicka din begäran om registerutdrag till labfab@labfab.se
  • Rätt att insända klagomål till tillsynsmyndigheten – Om du inte är nöjd med hur vi behandlar din information så hoppas vi att du berättar detta för oss så att vi kan bli bättre på att förvalta ditt förtroende. Men du har oavsett alltid rätt att insända ett klagomål till Datainspektionen vilket du hittar mer information om här.

Säkerhet kring din information

Svenska LABFAB sätter din personliga integritet i första rummet och arbetar därför aktivt för att dina personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som krävs för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna policy och dataskyddsförordningen.

Kontaktuppgifter

Svenska LABFAB, org.nr. 556234-1379 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Har du frågor gällande vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på labfab@labfab.se.

Scroll to Top