Cytokiner och tillväxtfaktorer

Cytokiner blir allt viktigare inom cellbiologi. Sockerhaltiga proteiner har reglerande funktioner för tillväxt och differentiering av kroppsceller. Många cytokiner spelar också en viktig roll i immunologiska reaktioner, och de kallas då generellt för mediatorer.

Cytokiner, som i första hand utlöser och/eller reglerar proliferation och differentiering av målceller, är kända som tillväxtfaktorer. Dessa proteiner som överförs som signaler från en cell till en annan, och därför vidarebefordrar information, spelar huvudsakligen en roll i utvecklingen av flercelliga organismer. Tillväxtfaktorer utsöndras antingen, dvs frisätts av cellerna till miljön eller så är de membranbundna. De fungerar när de känns igen av en receptor på ytan av målcellen. Endast celler som bär den specifika receptorn för respektive tillväxtfaktor (= ligand) kan svara på signalen.

Så snart faktorn binder till sin ligand resulterar en förändring i konformation i generering av en intracellulär signal. Genom ytterligare signalöverföring kommer detta göra att gener aktiveras eller inaktiveras.

Visar 1–40 av 164 resultat

Storlek

Scroll to Top