Vitro Master Diagnóstica

Artikelnummer Produkter inom PCR teknik Kategori Antal/fp

Vi har nu möjlighet att presentera ett nytt system för kvalitativa molekyläranalyser från det spanska företaget Vitro S.A.

Vitro S.A. erbjuder produkter för noggrannare artbestämning efter screening  från rutinprover samt kompletta analyssystem/utrustning för patientprovtagning.

I deras produktsortiment finns bland annat följande:

 • Automatiserade PCR Plattformar
 • Semiautomatiserade PCR Plattformar
 • Manuella PCR Plattformar
 • Direct Flow chip för flera olika ändamål/typningar:
   • HPV virus (18 högrisk och 17 lågrisk HPV)
   • Sexuellt överförbara sjukdomar
   • SEPSIS (både bakterier och svampar)
   • Antibiotikaresistenta bakterier
   • Bakterier och svampar som orsakar infektioner i det centrala nervsystemet
   • Fästingburna sjukdomar
   • Akuta luftvägsinfektioner

 

Kontakta oss för mer information.

 

 

Scroll to Top