Σ Transwab® Liquid Amies Standard and Mini Tip

2.553,00 kr

Artikelnummer MED-MW176SE2 Kategorier , Antal/fp

Σ Transwab® Liquid Amies Standard and Mini Tip provtagningsset

Rekommenderad användning: Sår, hud och svalgprovtagning.

Läs produktblad och text nedan för vidare information

Vikt 1,1 kg
Dimensioner 30 × 23 × 17 cm
Antal/fp

125 provtagningsset

Gemensamt för samliga ∑-Transwab provtagningssetProvet fördelas homogent i det flytande mediet och kan användas direkt i laboratoriet utan onödiga arbetsmoment.

Kompatibel med molekylära tekniker (PCR) samt traditionell cellodlingsteknik.

Kompatibel med konventionella/vedertagna automatiserade processer.

Medical Wires kliniska produkter är CE-märkta enligt medical devices (upp till Class IIa) eller in vitro medical devices, och tillverkade enligt ISO 13485:2003. Alla produkter, kliniska och osterila, är också tillverkade enligt ISO 9001:2008.

Uppfyller CLSI Standarden M40-A (för kvalitetskontroll av mikrobiologiska provtransportenheter)
Rulla till toppen