Hämta Datablad


Kundservice:

Öppettider
Mån-Fre 8:00-16:30
Lunchstängt 12:00-13:00


För att ta del av sidans fullständiga information, skapa ett konto under menyn logga in.

DROP-TECH SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test Kit
Förpackningsstorlek: 20st

Komplett test kit för snabb detektion av COVID-19.

Drop Tech är ett antigentest för SARS-CoV-2. Till skillnad från serologiska tester, som mäter kroppens svar på infektion genom att mäta antikropparna mot SARS-CoV-2 som produceras av människokroppen, mäter Drop-Tech direkt närvaron eller frånvaron av Coronavirus. Testerna har en ny teknik med Nukleokapsid proteiner som antigen vilket ger säkra resultat. Antigenet är konjugerat med nanopartiklar av kolloidalt guld.

Testet är av typen "Lateral flow", en immunkromatografi teknik där en vätska (i detta fall provet utspätt med buffertlösningen) flyter på en remsa utrustad med kapillärtransportbäddar, korsandes fyra zoner


Förpackningens innehåll:
20 testkassetter
20 sterila provtagningspinnar för insamling
20 behållare med filterlock
20 reagens flaskor för utspädning
Varje test är individuellt förpackat


Hur testet utförs och hur det fungerar:
1. Insamling av näsprov
2. Insamling av halsprov
3. Provutvinning
4. Provresultat


Tillförlitlighet:
Klinisk känslighet 92,59%
Klinisk specificitet 98,59%
Noggrannhet större än 90%


Tolkning av resultat:
Positivt test: T-linjen och i C-linjen visas
Negativt test: Endast C-linjen visas
Ogiltigt test: T-linjen visas men ingen C-linje visas
Ogiltigt test: Ingen linje visas


Teknisk specifikation:
Drop Tech är ett typtest: "Lateral flow", en immunkromatografiteknik på fast underlag där en vätska (i detta fall provet utspätt med buffertlösningen) flyter på en remsa utrustad med kapillärtransportbäddar, korsar fyra zoner:

"Provområdet", där provet deponeras.

"Konjugatzonen", i vilken specifika antikroppar riktade mot Coronavirus-glykoproteinet är närvarande i stökiometriskt överskott. Dessa antikroppar är också konjugerade med nano partiklar av kolloidalt guld. När de rullar bort tar provet bort dem genom att dra dem till nästa område: om viruset är närvarande, bär det "antigen-antikropp" -immunokomplexet som har bildats plus överskott av okonjugerade specifika antikroppar; alternativt endast de specifika icke-konjugerade antikropparna.

"Läszonen": här finns ytterligare specifika antikroppar riktade mot Coronavirus (men den här gången inte konjugerad med guldpartiklar). I detta område reagerar de tidigare immunkomplexen fortfarande och bildar ett andra komplex, denna gång av typen: Antikropp-Antigen-Antikropp. Detta nya komplex kommer att arrangera sig i en ordnad rad och därmed bilda testets första färgade remsa. Överskottet av antikroppar kommer att fortsätta migrera upp till kontrollzonen.

"Kontrollzonen": presenterar antikroppar som inte längre är riktade mot Coronavirus utan istället specifika mot antikropparna i den konjugerade zonen: de reagerar genom att bilda ett immunkomplex av antikropp-antikroppstyp, vilket således bildar den andra färgade linjen.


immunologisk process:
Testkassetten består av en nitrocellulosaremsa som är anordnad från vänster till höger efter provets flöde:

En cellulosaremsa där vilken provet inokuleras (provplatta).

En remsa som innehåller antikropparna konjugerade med nano partiklar av kolloidalt svart guld (konjugeringsplatta).

En T-linje (testlinje detekterar positivitet mot viruset) i vilken det finns antikroppar som kommer att binda antigen-antikroppskomplexet som bildas i konjugeringsplattan om det virala antigenet finns i provet.

En C-linje (kontrollinje och testets giltighet) där det finns antikroppar som kommer att binda till antikropparna konjugerade med kolloidalt svartguld.


Testerna tillverkas i Europa (Italien) och innehar CE & IVD märkning. Testerna är endast avsedda för professionellt bruk.

Produktens ursprung:

Promoitalia, Italien
https://webpromoitalia.com/en/home/
Vi är glada över att kunna presentera diagnostiska test från Promoitalia Diagnostic Division.

Promoitalia har utformat sin nya diagnosavdelning för att kunna bistå vårdpersonal med värdefulla hjälpmedel i den oväntade COVID-19-pandemin.

För att snabbt kunna identifiera en SARS-CoV-2-infektion har tillverkaren utformat kompletta kit för antikropps och antigentest som är pålitliga, prisvärda och enkla att använda. Dessutom ger dessa tester resultat på 15 minuter!

Tack vare en snabb första screening, bidrar den här typen av test-kit till att bromsa utbredningen av COVID-19.